Krzyż i Orzeł

Najnowsza płyta Bogusława Morki wydana z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Zamów telefonicznie: 605 300 280


okladka-krzyz-i-orzel-1
okladka-krzyz-i-orzel-2

Bogusław Morka to artysta zawsze hołdujący zasadom patriotyzmu. Bóg, Honor,Ojczyzna to dla niego nie tylko słowa, ale to droga życia oparta na zasadach i wartościach.Pieśni, które wykonuje na tym krążku, to wyraz miłości do Ojczyzny i tradycji chrześcijańskiej. Zawsze nosi w swoim sercu słowa św. Jana Pawła II: „Naród,który zapomina o przeszłości nie ma przyszłości”. Pamięć o przeszłości przekazuje na swoich koncertach i spotkaniach z polskimi patriotami.

Płyta „Krzyż i Orzeł” to pamięć o bohaterach, którzy przelali swoją krew, aby nasze i następne pokolenia mogły żyć w Wolnej Ojczyźnie. Cześć i chwała bohaterom!


Jak to pięknie ujął następca Świętego Jana Pawła II na krakowskim stolcu – Arcybiskup Metropolita Marek Jędraszewski: „Polskie dzieje trzeba umieć wyśpiewać polskim duchem, a nie obcą narracją”.

I taki właśnie duch polskiego patriotyzmu i bohaterstwa, a zarazem poczucia wspólnoty narodowej i wspólnoty wiary, słychać w każdej nucie i każdej frazie tej pięknej muzyki na płycie „Krzyż i Orzeł”, tylko bowiem, pod jednym i drugim tym znakiem Polak jest Polakiem. Taką właśnie ucztę patriotyczno-artystyczną proponuje nam wybitny polski tenor Bogusław Morka na swej płycie w 100-rocznicę odzyskania przez Polskę i Polaków niepodległości.

Mając na ustach te właśnie piękne pieśni, setki tysięcy najdzielniejszych z dzielnych szło w bój za swą Matkę – Ojczyznę dając świadectwo przywiązania do hasła Bóg, Honor i Ojczyzna i cały ten nastrój i wielkość tamtych dni walki i poświęcenia fantastycznie oddaje płyta Bogusława Morki, któremu udało się tak wzniośle oddać ducha tych wielkich dni polskiej chwały, cierpienia naszej rodzimej tradycji i Boskiego Sacrum. Otwórzmy więc swe serca, na to co wielkie w polskiej historii i polskiej kulturze.

Janusz Szewczak

Utwory:

1. Święta miłości – tekst: ks. Ignacy Krasicki, muzyka: Wojciech Sowiński
2. Krzyż i orzeł – tekst: ks. biskup Józef Zawitkowski, muzyka: ks. Wiesław Kądziela
3. W krwawym polu – tekst: Wincenty Pol, muzyka: Alfred Bojarski
4. Bywaj dziewczę zdrowe – autor tekstu i muzyki nieznany
5. Orlątko – tekst: Artur Oppman, muzyka: O. Emski
6. Modlitwa obozowa – tekst i muzyka: Adam Kowalski
7. Czerwone maki – tekst: Feliks Konarski, muzyka: Alfred Schotz
8. Skrzydła – tekst: Ernest Bryll, muzyka: Włodzimierz Korcz
9. Ojczyzno ma – tekst i muzyka: ks. Karol Dąbrowski
10. Zielone lata – tekst: Teresa Felińska, muzyka: Stefan Rembowski
11. Ojczyzno – tekst i muzyka: ks. Stefan Ceberek
12. Biały krzyż – tekst: Janusz Kondratowicz, muzyka: Krzysztof Klenczon
13. Nadzieja – tekst i muzyka: Jan Pietrzak
14. Póki Polska żyje w nas – tekst: Wojciech Kejne, muzyka: Włodzimierz Korcz